Πίστα απογείωσης παραπέντε

Παραπέντε

Η απογείωση της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στον Δήμο Διακοπτού, πάνω από το χωριό Τράπεζα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ. περίπου με συντεταγμένες UTM 34S N x:606604 – y:4224721 και πετιέται με Βορειοανατολικό και αύρα από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο. 
Η πτήση είναι πανέμορφη και αν πάρουμε ύψος, θαυμάζουμε από ψηλά το οροπέδιο του Αγ. Νικολάου.
Πληροφορίες στον ιστότοπο της ΛΕΑΛΠΠΑ.